FAQ

Huur

Kijk op de aanbodpagina op deze website voor de beschikbare woningen. Bij interesse kun je contact opnemen met de makelaar.

Over de appartementen

Veel appartementen beschikken over inpandige bergingen. Bekijk de omschrijving en/of de plattegrond bij de beschikbare woning(en).

In de kelder is ruimte gereserveerd voor een overdekte fietsenstalling, dit is bij de huur inbegrepen. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar voor scooters.

Onder AMST bevindt zich een publieke parkeergarage. Je kan hier een parkeerplaats reserveren bij een nader te noemen exploitant. Zodra deze bekend is, zullen wij dit communiceren.

AMST is aangesloten op stadsverwarming. Dat houdt in dat alle appartementen beschikken over comfortabele vloerverwarming.

Naast de maandelijkse huurprijs zal je een voorschot servicekosten betalen van naar verwachting € 80,00 per maand voor de appartementen. De servicekosten bestaan uit verrekenbare servicekosten, niet-verrekenbare servicekosten. De verrekenbare servicekosten zijn variabele kosten zoals beveiliging, schoonmaak, groenvoorziening en energie en water voor openbare ruimtes. Elk jaar zal je hiervan een afrekening ontvangen.

Nee, dit is ten strengste verboden. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van je contract en een hoge boete, zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

In AMST zijn huisdieren toegestaan, mits ze geen overlast veroorzaken. Voor meer informatie kan je contact opnemen met FRIS of het huisreglement downloaden.

Het is niet toegestaan om zaken aan te passen. Tevens is het ten strengste verboden om iets aan de sprinklerinstallatie op te hangen of de sprinklerkoppen en rookmelders te bewerken. Bij twijfel neem contact op met FRIS Vastgoed Management of download hier het huisreglement.

AMST kent een grote variëteit aan appartementen. Er zijn zelfs appartementen aanwezig die speciaal voor gezinnen ontwikkeld zijn. Tevens is er een gezamenlijke binnentuin die geschikt is voor kinderen.

Een beperkt aantal appartementen beschikken over een privé buitenruimte. Veelal is dat een zogenaamde loggia waarbij luiken/ramen je toegang geven tot de buitenlucht. De overige appartementen kunnen gebruik maken van de royale gemeenschappelijke buitenruimtes.

Voorwaarden

Vrije sector huurappartementen

Hieronder vind je de belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor een appartement in AMST:

 • Jouw bruto maandinkomen (excl. vakantiegeld, bonus etc.) dient minimaal 3x de basishuur te bedragen. Bij tweeverdieners dient het gezamenlijke bruto maandinkomen (excl. vakantiegeld, bonus etc.) 4x de basishuur te bedragen.
 • De Arbeidsovereenkomst dient ouder te zijn dan 3 maanden
 • In geval van zzp’ers en overige ondernemers zal men minimaal 1 jaar geregistreerd moeten zijn bij de KvK. Daarnaast is het van belang dat je een recente winst- of verliesrekening van minimaal één volledig boekjaar kan tonen.
 • Voor gepensioneerde gelden dezelfde inkomenseisen waarbij de jaaropgave als bewijsdocument zal dienen
 • Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een eerdere verhuurder of hypotheekverstrekker. Op basis hiervan kan de toewijzing geweigerd worden
 • Kopie ID-bewijs en verblijfsvergunning indien van toepassing
 • Basisregistratie Personen (BRP) met adres historie, niet ouder dan 3 maanden
 • Basisregistratie Personen (BRP) met gezinssamenstelling, niet ouder dan 3 maanden, indien van toepassing
 • Recente inkomensverklaring van de belastingdienst
 • Verhuudersverklaring of verklaring hypotheekverstrekker, indien van toepassing

Inkomsten uit loondienstverband kunnen worden aangetoond door:

In geval van ZZP’ers:

 • balans, winst- en verliesrekening van de twee meest recente boekjaren (bijv. jaarrekening opgemaakt door accountant)
 • definitieve aangifte inkomstenbelasting onderneming van de twee meest recente jaren
 • KvK uittreksel

In geval van uitkering of pensioen:

 • Toekenning van UWV of pensioen
 • 1 recente specificatie uitkering of pensioen
 • recente bankafschrift met storting van uitkering of pensioen
 • recente jaaropgaaf

Overige documenten:

 • Kopie ID-bewijs
 • Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie van maximaal 3 maanden oud
 • Werkgeversverklaring
 • Verhuurdersverklaring of verklaring hypotheekverstrekker

Bij twijfel over deze voorwaarden kan er een beoordeling plaatsvinden op basis van jouw persoonlijke situatie. Wanneer er vervalste documenten worden aangeleverd zal FRIS Vastgoedmanagement aangifte doen wegens Valsheid in geschrifte (art. 225 van het Strafrecht) en wordt men uitgesloten van het huren van een woning.

Het is mogelijk alleen te huren of met een medebewoner. Een medebewoner kan tijdens de huurperiode worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Hierbij zal wel een nieuw contract worden getekend. Dit zal gevolgen hebben voor de inkomenseisen waarbij de norm wordt gesteld op een minimaal gezamenlijk bruto maandinkomen (excl. vakantiegeld, bonus etc.) van 4x de basishuur.

Je huurt voor minimaal 1 jaar, daarna wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd en kan je de huur per maand opzeggen met inachtneming van een opzegperiode van minimaal 1 kalendermaand.

Het huurcontract wordt pas definitief nadat er borg is betaald. Dit bedrag wordt na beëindiging van het contract terugbetaald, behoudens gedeeltelijke of volledige aftrek, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden die je bij de concept huurovereenkomst ontvangt. De hoogte van de borg bedraagt 2x de maandhuur.

Zodra alles is ondertekend nemen we contact op om de verhuisdatum af te stemmen. Gebruikelijk is dat je kan verhuizen in de eerste week van je huurtermijn. Uiteraard zal de huur van de eerste maand berekend worden op basis van de beschikbaarheid.

Ja, hou daar rekening mee. Jaarlijks ontvang je een bericht in de maand juni waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd. Conform de huurovereenkomst artikel 5.2 is de jaarlijkse verhoging CPI (Consumentenprijsindex) + 1%.

De huurprijzen van de appartementen in AMST liggen boven de maximale grens om huurtoeslag te kunnen verkrijgen. Dit betekent dat je niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Na een periode van twaalf maanden (na ingang van de huurovereenkomst) is het mogelijk de huurovereenkomst te beëindigen. Er geldt wel een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand. Opzegging geschiedt per email via vastgoedmanagement@fris.nl. De opzegging is pas definitief zodra je een schriftelijke bevestiging van FRIS Vastgoedmanagement hebt ontvangen.

Alle voorwaarden staan vermeld op deze website. Mocht je toch nog vragen hebben kun je deze mailen naar nieuwbouw@fris.nl

Voorwaarden

Middeldure huurappartementen

Hieronder vind je de belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor een middelduur appartement in AMST:

 • Het gezamenlijke inkomen van jouw huishouding (incl. Vakantiegeld, bonus etc.) dient minimaal € 45.014 te zijn en maximaal € 69.573.
 • Je dient te beschikken over een huisvestingsvergunning die is aangevraagd voor het te huren appartement in AMST
 • De Arbeidsovereenkomst dient ouder te zijn dan 3 maanden
 • In geval van zzp’ers en overige ondernemers zal men minimaal 1 jaar geregistreerd moeten zijn bij de KvK. Daarnaast zal een recente winst- of verliesrekening van minimaal één volledig boekjaar getoond kunnen worden.
 • Voor gepensioneerde gelden dezelfde inkomenseisen waarbij de jaaropgave als bewijsdocument zal dienen
 • Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een eerdere verhuurder of hypotheekverstrekker. Op basis hiervan kan de toewijzing geweigerd worden
 • Kopie ID-bewijs en verblijfsvergunning indien van toepassing
 • Basisregistratie Personen (BRP) met adres historie, niet ouder dan 3 maanden
 • Basisregistratie Personen (BRP) met gezinssamenstelling, niet ouder dan 3 maanden, indien van toepassing
 • Recente inkomensverklaring van de belastingdienst
 • Verhuudersverklaring of verklaring hypotheekverstrekker, indien van toepassing

Inkomsten uit loondienstverband kunnen worden aangetoond door:

In geval van ZZP’ers:

 • balans, winst- en verliesrekening van het meest recente boekjaar (bijv. jaarrekening opgemaakt door accountant)
 • definitieve aangifte inkomstenbelasting onderneming van de twee meest recente jaren
 • KvK uittreksel

In geval van uitkering of pensioen:

 • Toekenning van UWV of pensioen
 • 1 recente specificatie uitkering of pensioen
 • recente bankafschrift met storting van uitkering of pensioen
 • recente jaaropgaaf

Overige documenten:

 • Kopie ID-bewijs
 • Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie van maximaal 3 maanden oud
 • Werkgeversverklaring
 • Verhuurdersverklaring of verklaring hypotheekverstrekker

Bij twijfel over deze voorwaarden kan er een beoordeling plaatsvinden op basis van jouw persoonlijke situatie. Wanneer er vervalste documenten worden aangeleverd zal FRIS Vastgoedmanagement aangifte doen wegens Valsheid in geschrifte (art. 225 van het Strafrecht) en wordt men uitgesloten van het huren van een woning.

Voor middeldure huurwoningen gelden de volgende voorrangscriteria:

 • Wo­nin­gen die ten­min­ste 61 vier­kan­te me­ter groot zijn en 3 ka­mers of meer heb­ben, wor­den met voor­rang toe­ge­we­zen aan ge­zin­nen
 • Voor goed­ko­pe­re mid­deldu­re huur­wo­nin­gen (2022: huur­prijs tot € 935,65) ko­men eerst men­sen met een la­ger mid­den­in­ko­men in aan­mer­king en daar­na de ove­ri­ge mid­den­in­ko­mens. Een la­ger mid­den­in­ko­men is in 2022 een jaar­in­ko­men tot € 52.959,-.
 • Wo­ning­zoe­ken­den die een so­ci­a­le huur­wo­ning in de wo­ning­markt­re­gio ach­ter­la­ten, krij­gen voor­rang bij de toe­wij­zing van mid­deldu­re huur­wo­nin­gen

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van een huisvestingsvergunning op deze pagina op de website van de Gemeente Amsterdam.

Het is mogelijk alleen te huren of met een medebewoner. Een medebewoner kan tijdens de huurperiode worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Hierna zal er een nieuw contract worden getekend. Dit heeft gevolgen voor de inkomenseisen waarbij de norm wordt gesteld op een minimaal gezamenlijk bruto maandinkomen (excl. vakantiegeld, bonus etc.) van 4x de basishuur.

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd en kan je de huur per maand opzeggen, met inachtneming van een opzegperiode van minimaal 1 kalendermaand.

Het huurcontract wordt pas definitief nadat er borg is betaald. Dit bedrag wordt na beëindiging van het contract terugbetaald, behoudens gedeeltelijke of volledige aftrek, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden die je bij de concept huurovereenkomst ontvangt. De hoogte van de borg bedraagt 2x de maandhuur.

Zodra alles is ondertekend nemen we contact op om de verhuisdatum af te stemmen. Gebruikelijk is dat je kan verhuizen in de eerste week van je huurtermijn. Uiteraard zal de huur van de eerste maand berekend worden op basis van de beschikbaarheid.

Ja, houd daar rekening mee. Jaarlijks ontvang je een bericht in de maand juni waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd. Conform de huurovereenkomst artikel 5.2 is de jaarlijkse verhoging CPI (Consumentenprijsindex) + 1%.

De huurprijzen van de appartementen in AMST liggen boven de maximale grens om huurtoeslag te kunnen verkrijgen. Dit betekent dat je niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Na een periode van twaalf maanden (na ingang van de huurovereenkomst) is het mogelijk de huurovereenkomst te beëindigen. Er geldt wel een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand. Opzegging geschiedt per email via vastgoedmanagement@fris.nl. De opzegging is pas definitief zodra je een schriftelijke bevestiging van FRIS Vastgoedmanagement hebt ontvangen.

Alle voorwaarden staan vermeld op deze website. Mocht je toch nog vragen hebben kan je deze mailen naar nieuwbouw@fris.nl